Praistoriska naselja

Gromile Praistorisko naselje i rimsko utvrđenje, smješteno na širokom prostoru između Plive i ceste i zauzima oko 2 hektara površine. To je jedno od najvećih antičkih lokaliteta u Bosni i Hercegovini. Vidljive su substrupcije rimskih zgrada, arhitektonski  fragmenti, fragmenti keramike, a prilikom predhodnih istraživanja pronađeni su različiti natpisi, tragovi hipokausta, keramika terra sigillata, te novac cara Konstantina (306-337).Utvrđeno je i postojanje praistoriskog-bronzanodobnog sloja ispod onog sa antičkim materijalom.

Glogovac gradina –
Praistoriska gradina i kasnoantičko utvrđenje. Lokalitet je smješten na stijeni uz desnu obalu rijeke Glogovac, sa lijeve strane puta prema istoimenom manastiru. Još su sačuvani ostaci zgrada na vrhu, vjerovatno stražarnice. Ovdje su nađeni brojni fragmenti keramike, metalni predmeti i novac, između ostalog tri zlatne narokvice, zlatni prsten, gvozdano koplje, ključ, pločica sa natpisom i 17 zlatnika, ali sačuvani su samo jedan prsten sa natpisom i tri zlatnika ( Honorius 395-423, Valentinianus III 425-455 ).

Gradina
Praistoriska gradina i kasnoantičko utvrđenje, odmah do lokaliteta Gromile, sa druge strane puta. Na gradini se nalaze slabo očuvani tragovi odbrambene arhitekture gradinskog prostora, te fragmenti keramike. Moguće da je imao i svrhu i u antičkom periodu.

Stanković Gradina – Sokolac
Praistoriska Gradina i srednjovjekovno utvrđenje, na desnoj strani kanjona sokočnice. Sa tri strane čuvana nasipom. Izvan gradinskog prostora postojao je još jedan bedem. Kasno bronzano ili rano gvozdano doba, a u srednjem vijeku ispostava Soko grad.

Glavica
Praistoriska gradina i tumulus, smješten kod ušća Sokočnice u Plivu, ipod sela Keleči.

Maglić glavica
Praistoriska gradina na lijevoj obali rijeke Janj, odmah uz lokalitet Crkvine. Na vrhu se nalaze ostaci utvrde u obliku potkovice, dimenzija 12×10, oko koje je prstenasto postavljen zemljin nasip. Površinski nalazi ( fragmenti keramike ), mogu se datovati u mlađe gvozdeno doba. Zbog blizine lokaliteta iz antičkog i srednjovjekovnog perioda, moguće je da je ova utvrda korišćena i u ovom periodu.

Orahovica – Gaj
Praistoriska gradina, srednjovjekovna nekropola stećaka i rimski put. Utvrđeno naselje dimenzija 150x100m, smješteno je nad lijevom obalom Rijeke Janj. Površinski nalazi na ovom lokalitetu su fragmenti keramike, troska i gvozdeni predmeti. Lokalitet se datira u periodu kasnog bronzanog i ranog gvozdanog doba.Uz put od Mujdžića perma Popužama, sa desne strane, u bukovoj šumi nalazi se srednjovjekovna nekropola sa oko 50 stećaka, orijentacije 3-I.

Grabež
Sa lijeve strane rijeke Janj, kod lokaliteta Crkvine, nalazi se uzvišenje od 680m nadmorske visine na kojem je smještena praistoriska gradina. Moguće je da je tokom antike i srednjeg vijeka ovdje postojalo utvrđenje koje je štitilo crkvu i prilaz gradu.

Gornji Đukići, Gradina- Crkvina
– Praistoriska gradina, sredenjovjekovno utvrđenje. Lokalitet se nalazi na izduženoj kosi brda. Prema sjeveru je štićen strmom padinom, a na jugu dubokim vrtačama. Utvrđenje je smješteno na uzvišenju, dominira okolinom i ima odličan pogled na Janjske otoke I D. Đukiće. Odmah ispod utvrđenja se nalazi prostran plato- Crkvine, na kojom se izoravaju fragmenti keramike i troske.

Hrid
Praistoriska gradina, srednjovjekovno utvrđenje.  Lokalitet se nalazi na uzvišenju u skoro samom centru oblasti. Sa njega se pruža odličan pogled na kanjon rijeke Janj i Vaganca, Sokolinu, Đukiće, Đukića gradinu, a vide se i Babići, kao i ušće rijeke Glogovac. Lokalno stanovništvo uzvišenje zove Sveto brdo Hrid. Lokalitet je ugrožen poslednjim građevinskim radovima, a oštećeno je nekoliko peći za pečenje keramike. Još uvek su vidljivi ostaci suhozida i nasipa, a građevinski materijal i fragmenti keramike rasuti su na širem području lokaliteta. Na lokalitetu je pronađen nož iz bronzanog doba.

 

Preporučujemo

Delegacija Evropske unije u Bosni i Hercegovini
Министарство трговине и туризма

Arhiv

Turistička organizacija opštine Šipovo je po prvi put, u istoriji grada, zvanično osnovana 19.06.2007, od strane Skupštine opštine Šipovo. Njen osnovni zadatak je predstavljanje i unaprjeđivanje turističke ponude opštine. Sjedište organizacije je, u Ulici Gavrila Principa, br. 7a.
Kontakt telefon: +387 (0) 50 371 928.

© Sva prava zadržana 2019 JU TO Šipovo - Izrada prezentacije: Marko Tica